Tunnel fire safety and ventilation

Bedre sikkerhet og ventilasjon i tunneler

- Økt trygghet ved brann -

Konseptet

Brann i lastebil

Røykutvikling ved branner i kjøretøy i lengre veitunneler utgjør en stor fare for liv og helse.

Tunnel Air Systems AS utvikler en metode som hurtig trekker ut brannrøyk fra veitunneler. Metoden er patentsøkt.

Metoden skal håndtere både drifts- og brannventilasjon i eksisterende og nye veitunneler.

Målsetningen er å detektere brann, og raskt trekke røyken ut av veitunnelen i et lukket system.

Dette er et innovativt og trygt system for både trafikanter og innsatsstyrker!

Investorer

Tunnel Air Systems AS (TAS) er etablert av Rune Storrøsæter i samarbeid med Microtech Innovation AS ved Forskningsparken i Horten. MTI er et uavhengig selskap som spesialiserer seg på teknologisk kommersialisering, og er en del av det nasjonale innovasjonsarbeidet.

TAS skal våren 2016 gjennomføre en emisjon. Kapitalen skal blant annet benyttes til beregninger og verifisering av konsept ved anerkjente teknologiske institutter i Norge og Sverige, samt forberedelse til produksjon av prototyper.

Selskapet er særlig interessert i investorer som har relevant tilknytning til produksjon og/eller salg av ventilasjon og sikkerhetsprodukter til Statens vegvesen.

Potensielle investorer bes ta kontakt med selskapet for nærmere dialog.

 

Kontakt oss

Vil du vite mer?

Kontakt oss!

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding